יחי דה 3 אוצר המלים אמא , אבא , סבתא , סבא , מלת היחס של , ובנטייה שלי , זה , זאת המשפטים הנבנים אני אמא של נירה . אני אבא של נירה . זה סבא . זאת סבתא . זאת סבתא של נירה . מ » זה ! מי זאת ! זה סבא שלי . זאת סבתא שלי . הקניה ותרגול בעל פה ( לפי הציורים משמאל ) א . ציור — 1 אמא , אבא , נירה , סבא , סבתא המורה מצביע על הדמויות בציור ואומר את המלים . התלמידים חוזרים במקהלה ( כמו ביחידה 1 סעיף א . ( ' ב . מלת היחס של ; ציור - 2 אני אבא של נירה . המורה מסתיר את פניו מאחורי הספר , מצביע על ציור 2 ואומר.- אני אבא של נירה . התלמידים מחקים את המורה ואומרים אותו משפט . כמו כן ציור . J המורה ( או התלמיד ) שואל . את אמא של נירה ! תלמיד : לא , אני לא אמא של נירה . אני ... המורה : אתה תלמיד של + שם המורה ! וכוי . ג . ציורים - 4 , 3 זה , זאת ציור - 3 זה סבא . זה לא רם . >^ ןד - 4 זאת סבתא . זאת לא אמא . שימו לב : . 1 כאן המפגש הראשון עם ההבחנה הדקדוקית בין זכר ובין נקבה . כדאי לתרגל קודם את מלת הרמז זה / זאת + שמות התלמידים בכיתה , אחר כך + אמא , אבא , סבא וסבתא , ואחר כך + שמות עצם נוספים שנלמדו : בי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים