י חי דה 2 אוצר המלים בית , כיתה , מכונית , מלת היחס ב , כן , מי , גם המשפטים הנבנים רם בבית . גם נירה בבית . בשאלה : מי במכונית ! בשלילה : רובו לא בכיתה . הקניה ותרגול בעל פה ( לפי הציורים משמאל ) א . ציור - 1 בית , ציור - 2 כיתה , ציור - 3 מכונית המורה מצביע על הציורים ואומר את המלים . התלמידים חוזרים במקהלה וכוי ( כמו ביחידה 1 סעיף אי . ( ב . מלת היחס ב- ציור — 4 רם בבית , ציור — 5 נירה במכונית . שימו לב : אין להסביר בינתיים את משמעות תווית היידוע ה,- החבויה בתיבת היחס ב . זאת ילמדו בהמשך . המורה מצביע על ציורים 5 , 4 אומר : רם בבית . נירה במכונית . ורומז לתלמידים לומר אותם משפטים במקהלה . התלמידים אומרים את שמותיהם זה אחר זה באותם משפטים . ... בבית . כדאי לחזור על המלים מיחידה 11 אני , אתה , את באותם משפטים : את בכיתה ! כדאי לגוון במשפטים בשלילה ו רחל לא בכיתה . תרגיל המרה : המורה ( מצביע על ציור ) ו רם בבית . / במכונית ... התלמיד : רם במכונית . המורה : בכיתה ... התלמיד : רם בכיתה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים