יחידה 1 אוצר המלים רם , נירה , רובו , אני , אתה , את , לא , שלום . המשפטים הנבנים אני רם . אני נירה . אני רובו . אני ... בשאלה ובשלילה : אתה רם ! אני לא נירה . שלום רובו . שלום ... הקניה ותרגול בעל פה ( לפי הציורים משמאל ) א . ציור - 1 רם , ציור - 2 נירה , ציור - 3 רובו המורה מצביע על ציור , 1 אומר : רם , ורומז לתלמידים לחזור אחריו במקהלה > מצביע על ציור , 2 אומר ו נירה , ורומז לתלמידים וכוי ; ציור — 3 רובו וכוי . המורה מצביע על אחד הציורים ( 3-1 ) ורומז לתלמידים לומר את השם במקהלה . ולהפך ; המורה אומר : נירה , ותלמידים מצביעים על הציור המתאים וכוי . תלמיד מצביע על אחד הציורים ופונה אל חבריו שיאמרו את השם . ולהפך : תלמיד אומר שם , וחבריו מצביעים על הציור . ב . ציור - 4 שלום המורה מצביע על ציור 4 ומציג : — אני נירה . — אנ > רם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים