אוצר המלים המוקנה ביחידות 13-1 ( ללא הרחבת אוצר המלים בעל פה : ( היחידה עמוד אוצר המלים 2 1 רם , נירה , רובו , אני , אתה , את , לא , שלום 10 בית , כיתה , מכונית , אות היחס ב , כן , מי , גם 18 אמא , אבא , סבתא , סבא , מלת היחס של , ובנטייה שלי , זה , זאת 26 שמות מקומות ו ישראל , ירושלים , אשדוד , רחוב צבר , איפה ו , שם , יופי , גר , גרה 38 שולחן , כיסא , ילקוט , ספר , תווית היידוע ה , מלת היחס על , אות החיבור ו , תודה , כאן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים