סמל המדינה גידי : חברי הכנסת הראשונה לזחליטו ק / ה ? ךזיה הסמל קל המךינה . למה יש בסמל כעו ךה ? ןלמה יש ענפי זית ? מה אךנם חובבים ? ענת בבית המקדש היתה מנורה כזאת עם 7 קנים . ךם : והמנוךה היא ספ ( ל קל א 1 ר . דני . ובתורה , היונה בסיפור של נוח הביאה ענף קל עץ זית . נירה : נכון שענפי זית הם סכ ( ל לשלום ? יובל : אור ןשלו ם ! אף פעם לא חשבתי על זה . אתם מכירים סג ^ ל אחר ? מה יש בסמל ^ אתם מכירים ? למה ? 0 מל המרינה : התלמידים מסתכלים על סמל המדינה וקוראים את השיל י . לין גידי ובין הילדים . כדאי להפנות את תשומת הלב של התלמידים לעובדה שהסמל נמצא על מטבעות ישראליים , בתעודת הזהות ובמסמכים רשמיים של מדינת ישראל . קראו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים