ירושלים עיר הקוידש / שיר חסידי עממ כשאומר ירושלים , תאמרו נ . לכם : צ'ירי בירי בום . כשאומר עיר הקודש , תאמרו כולכם : צ'ירי בירי בום . : ירושלים - T — צ 'ירי בירי בום . עיר הקודש — צ'יךי בירי בום . ירושלים עיר הקודש — צ'ירי בירי בירי בירי בום ??!* ' & נגיווד ; . אפשר ללמד את השירים בכיתה . אפשר להיעזר בקלטת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים