ירושלים - T . : ירושלים - T / אביגדור המאירי .... - ן מעל פסגת הר הצופים אשתחוה לך אפים : . מעל פסגת הר הצופים שלום T לך : I T ירושלים - T מאה T ?* דורות חלמתי ' ; - T עליך T - I לזכות לךאות באור פניך . ירושלים : , ? - T . ירושלים ? - T האירי פניך לבנך ירושלים , ירושלים מחוךבותיך אבנך . שיוו בביתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים