אני רוצה להיות אךכאולוג זאת האוניברסיטה שעל הר הצופים . אני לומד כאן ארכאולוגיה . כ ^ ר הייתי תלמיד בבית ספר תיכון , עבךתי בקיץ בספירות . הןה לי מזל , ומצאתי מטבע עתיק ויךית של כד עתיק . הךגשתי שאני מגל י ה סודות כמו בלש , ואז החלטתי שאני רוצה להיות את אךכאולוג . הארכאולוגים חוקרים ר ^ בר , ואני אוהב לדעת איך חיו האנשים לפני הךבה שנים . קראו כךנבו את הפולים כמו בדוגמה ו ספרו : - בכיתה - T למה T T גידי לומד •• ארכאולוגיה - : •• T : לפי : " אני - רוצה •„• להיות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים