עולים לל ^ ל לייושליו ירושלים היא העיר החשובה ביותר של עם ישראל . בית המקדש היה בירושלים , ויהודים מכל הארץ היו עולים לתל לבית המקדש בירושלים שלוש פוגמים בשנה . הס חגגו שם את חג הסוכות , את חג הפסח ואת חג השבועות . בית המקךש חרב לפני הרבה שנים . רק חלק מהחומה ע \ לו נ ^ ' אר , ןהוא הכותל המעךבי . היום - יהודים מכל T הארץ 1 V T T ומכל T העולם TT T באים לירושלים ? - T ? אל הכותל המערבי . בקטע הבא רזסרות מלים . כתבו את המלים בתוך הקטע לפי "עולים לךגל לירושלים" ו באים באו הארץ חגגו )« בית המקדש *( הכותל המערבי לפני הרבה שנים יהודים מכל עלו לרגל לירושלים . הם לשם ו _ את החגים על יד Z ^ fNT ) Jv 3 היום הרבה יהודים לירושלים והולכים אל עוליס לרגל ליר 1 של : 0 * התלמידים קוראים את הקטע ומשלימים את התרגול כהבנת הנקרא שאחריו . אפשר לשוחח עם התלמידים על מושג העלייה לרגל . אפשר ללמד את השיר : "מי ברכב מי ברגל . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים