מפהמצוירת בתוך ה ... או מחוץ ל ... הסתכלו במפה למעלה לכתבו כמו בדוגמה ; י דו ^ מה : השוק הוא ^ ^ נו ך ?> _ עיר העתיקה . הכותל המערבי הוא עיר העתיקה . טחנת הרוח היא עיר העתיקה . גן העצמאות הוא עיר העתיקה . בית העירייה הוא עיר העתיקה . מסגר עומר הוא _ עיר העתיקה . כנסיית הקבר היא עיר העתיקה . , 75 » מצררת : התלמידים מתבוננים במפה ומשוחחים על ירושלים ועל חל ק שלה הנקרא "העיר העתיקה . " מען ה / ... מחוץ ל :... התלמידים מתרגלים את המבעים בתוך ה ... ו מחוץ ל ... לפי המפה . כדאי לתרגל ולהמחיש מבעים אלה בהקשרים נוספים , למשל : מחוץ לקופסה , בתוך הקופסה , מחוץ למגדל , בתוך המגדל ( כמו בציור . ( 3 תבו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים