על ראעז הפךמל / א"ל לרל ן על ראש הכךמל בניתי לי בית , נטעתי לי גן , שתלתי בו זית . הבית 7 ןטן , אך לי הוא כולו . עומד הוא בגן וים ממולו . אפתח חלויני — אךאה אוניות על תכלת הים עו ברות ושבות . מי הוא "המספר" בשיר ? זה יכול להיות איש , אישה , ילד או י > ךה . מה אתם חושבים ? כתבו > פי השיר : . 1 "המספר" גר על ראש הכרמל . הוא לו בית . הוא לו גן . הוא בו זית . . 2 כאשר "המספר" פותח את החלון שלו ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים