מה / ה ) " ץמוח שמורת טבע היא שטח כ > יוחד ששם שומרים על הטבע , כמו , ' : למשל , ' TT : חורשת - ; הארבעים . ^ T :- T לפץמים יש בשמורה עצים , פךחים או צמחים מיוחדים . לפגמים יש בשמוךה בעלי חיים מיוחדים , ולפעמים יש בה אבנים וסלעים מיוחדים . בשמורת טבע יש עובדים שבנקים את השמוךה . הם מטפלים בעצים , בפרחים ובבעלי החיים בשמוךה יש גם מךךיכים . המךריכיס מקזביריס למטילים מה יש בשמוךה . מי שבא לטיל בשמורה צריך להיזהר ולא להרוס שום דבר . בכניסה לשמוךה יש שלט . על השל י ט כתובים החוקים האלה אסור לךרוך על הצמחים . אסור לקטוף פךחים . אסור להפריע לבעלי החיים . אסור ללכלך את ה ( ץמוךה . אסור להדליק אש בשמורה . מותר לאכול רק על 7 > השולחנות . צריך ללכת רק בשבילים . 0 ד m , "שמורה טכע : ? " כדאי להקנות את המלים שבשוליים לפני קריאת הטקסט . שאלות תוכן : אילו דברים מיוחדים יש בשמורות טבע ? מי עובד בשמורה ? מה דעתכם , למה החליטו שחורשת הארבעים תהיה שמורת טבעי תרגיל הבנת הנקרא לקטע נמצא בעמוד . 85 לאחר קריאת הקטע כדאי לשוחח עם התלמידים על שמורות טבע בארץ ובעולם . התלמידים יספרו על שמורות טבע שהם מכירים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים