המטייליםהצעירים המט"לים ד , עעידיס.- התלמידים קוראים את השיחה ואת ההערה של אורי . אפשר להמחיז ויכוח בין חיפני , ירושלמי ותל אביבי . ובו כל אחד מספר בשבח עירו . קראו מסלול הטיול לחיפה גילי הראה למטילים הצעירים את מסלול הטיול לחיפה . הוא אמר להם איפה הם יטילו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים