מפהמצוירת הלזעד , למטיילים rscro ^ . 1 המורה והתלמידים מביאים תמונות של חיפה ושל הכרמל . התלמידים מספרים מה הם יודעים על חיפה . התלמידים משלימים את רשימת החפצים שצריך להביא לטיול של יומיים . מפה מצוירת.- מסתכלים במפה ורואים היכן הכרמל , חיפה והנמל , והיכן נחל מערות . קראו וכתבו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים