היומןשל אורי כתבו : 1 תוך הציורים לפי "היומן של אוךי" ו נירה וגידי מדברים בערב : נירה וגידי מדברים למחרת בבוקר : רוי 1 מן של אזדי . ? קוראים את היומן ועל פי היומן כותבים את השיחות בין נירה ובין וגידי . אפשר לשוחח עם התלמידים ולשאול אם קדה להם פעם שהם הרגישו לא טוב או שכאב להם משהו בעת טיול או בנסיעה . קיאי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים