למדבר י ' . > u : ' . ' לך , לך למךבר הךךכים יובילו ליל טרם בא לף אחי אל המךבר . 0 זיב , שוב נחזר הצוקים יךיעו שמש גד 1 לה של אור עוד תזרח עלינו . למדבר TI' - אלץ ל'א מים הו , את אךמתי ^ זבנו אליך . ארץ מלוחה רוח וזעם הלוחמים חןרו ה , 1 כסער . אל המךבר ארץ ל א מים הו , את אךמתי , שבנו אליך . שידו וזח 00 המורה מלמד את השיר ככיתה . אפשר להיעזר בקלטת . אפשר ללמד את הריקוד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים