באו עתיקה על יד באר שבע ראינו באר מהתקופה ע 1 ל אבךהם אבינו . אני חשבתי / אולי אברהם אבינו שתה מים מן הבאר הזאת ? אולי הרועים \ ' ) ל אברהם היו כאן והשקו את הצאן שלהם ? חבל שלא היו מצלמות בימים ההם . קראו את המלים בתוך כל מלבן . סךרו משפט מהמלים בכל מלבן , וכתבו את המשפט על הקו שמתחת הצאן הרועים את השקו נאד עתיקה : קוראים את הקטע . מסתכלים בציור ומשוחחים על התקופה של אברהם אבינו . יש לברר מה התלמידים יודעים על אברהם אבינו ועל חיי הנודדים במדבר . הקטע , הציור והשיחה על באר , צאן ורועים במדבר משמשים כהכנה לקריאת האגדה בעמוד . 66 מלי 0 מכ 1 לנל 1 ת : התלמידים מסדרים את המלים וכותבים משפט נכון . מי מביא מים ? . ? אפשר להמחיז את השיחה בין הדמויות בציור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים