הגמל והמים / עמוס בר איזו # טות י יש אנשים המאמינים , כי דבשת הגמל משמ ^ v ~ t ת מחסן I T ; - גדול ! T למים — . מה פתאום ? הגמל TT T — יכול באמת * . * VI " . לשתות י בבת י ~ אחת ~ ~ כמות 'שמאד : , " v ילדים T 'ש 1 תים ביום ; אחד T v זה נכון . אבל איפה הוא # ומר את כל המים ? לא בךב ^ זת , אלא בדם . כן ?• , ' I זה v פטנט : v T מיוחד T ; לגרף של הגמל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים