אקה נוף יפה ! * יול . נוף י 5 ל ., קוראים את השיחה ואת התרגיל הקשור אליה בעמוד . 59 שאלות חוג : nisei : ; למה גן גוריון אהב את הנגב , לפי רברי יובל ? מי מן הילרים בספר אוהב את הנגב ומדוע ? ומי לא אוהב את הנגב ומדוע ? כל תלמיד יכול לומר איזה נוף הוא אוהב . קיאי מה הילדים אמרו על הנ ^ ב ל כתבו לפי "איזה נוף יפה : " !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים