קיבוץ niv ביקי קיבוץ שדה בוקר נפןצא בנ ? ב באמצע המךבר . פעם היו שם רק סלעים ואבנים , ולא היו מים . היום 2 * פשר לראות בשדה בוקר עצים , פרחים ןךשא ירוק . קשה להאמין שהמקום הזה היה פעם שומם . לפני ארבעים שנה קבוצה של בחולים ובחורות הקימה ^< ת שדה בוקר . הם האמינו שאפשר לחיות בנ ^ ב . ךויד בן גוךיון היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל . הוא אמר - T ן "הרבה ?? : - אנשים Y : צריכים ? : לבוא לנגב , לגור בו ולהפוך את המדבר לישוב פורח " .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים