המטייליםהצעירים ךני חושב : בבאר שבע יש באר ? ענת חושבת : נבקר באורזל בךןי ? - דפנה T 1 ח 1 שבת = v v למה T T קיבוץ ? י י שדה : •* בוקר "י מפורסם ? T : : ךס חושב : מתי נגיע כבר לע \ דה בוקר ? ניךה חוע \ בת י מה אמרו בל >\ ויזיה על מזג ה ^ ןיר ? מת T אמת : T בטלויזיהז v v - T : בתחזית >? זג האויר בטלויזיה אמרו ו אמרו בטלוויזיה שהיום יהיה אמרו בטלוויזיה שבמישור החוף יהיו מעלות . אמרו בטלוויזיה שבחיפה יהיו מעלות . אמרו בטלוויזיה שבנגב מעלות . D'Hiwn הצעירים : קוראים את מחשבות המטיילים , ומנסים לשער את התשובות לשאלות של דני ושל דפנה . וכן למה דני חשב על השאלה הזאת . מר אמרו נטלררדר r ? אפשר לצפות בבית בתחזית המשודרת בטלוויזיה ולהשיא אר , התרגיל . משרק : אפשר להכין ובעזרת התלמידים ) סרט מושחל בכרטיס וכמו בציודן , ולשחק ; תלמיד אחד מושך ומכוון אח פס הנייר ושואל : מה מזג האוויר היום ? התלמידים עונים על פי הכתוב ב"חלוך , למשל : היום מעונן . קראו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים