מפהמצוירת דגול ; הנגב.- המורה והתלמידים מביאים תמונות או ספר או סרט על הנגב ומספרים מה הם יודעים על הנגב . nsa מצויירת : מסתכלים במפה ורואים היכן באר שבע והיכן שדה בוקר . משוחחים על המרחק מירושלים לשדה בוקר ומבהירים שהטיול מתחיל מוקדם בבוקר בגלל הנסיעה הארוכה . קלאי אורי אורז את התרמיל עזרו לאורי . קךאו את סמלים בארון ( למעלה , ( וכתבו בתרמיל מה צךיך לקחת > טיול של יומים \  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים