נערה ושמה כנך ת / עמוס אטינגר לרגליו T 1- ; של . ההר : T T לחופו של נהר T היא ישבה T * לבדה , ' T - : התךעו מה סודה ? היךדן אז שתק החךמון שוב צחק רק ספרה השתיקה כי היא ל 1 מחכה אז - T רחש - - ירדן : •• I בחלל TT v ע 1 ד נשמע - 1 ורחש בכיה של ילדה אשר שמה - פזמון : כנךת , כנךת , כנךת הרוח לך שר , הרוח לך שר ושמש ירדן לך זוהךת שוקעת בהר , בהר כך I T חולפות נ השעות T - ועוברות השקיעות וכל ערב לה עצוב ורא לשוב אז ק אבל היא פה תשב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים