אגדה TT - על הפנרת לפני הרבה שנים חיה בכפר בגליל נערה שאהבה לנגן בכינור . היא ניגנה יפה מאוד , ולכן לןךאו לה "כנךת . " לכנרת : vv היה T T אהוב T ושמו : אלחנן . T T : v כנרת . • אהבה T -: T לנגן * - : I בכנו ר • לפני " 1 * אלחנן . IT T I V יום אחד T v תקפו 11 T שודדים : את v הכפר . T : - אלחנן T 1 TT : v יצא T להילחם : " T בהם , ' v T והשוךךים הךגו אותו . כאשר # זמעה כנךת על מות אהובה , היא פרצה T : T בבכי : גדול . T היא ? בכתה TT : T ובכתה . T : הדמעות TI ?" שלה T * . * הפכו : T לימה ~ 1 בצורת - c כינור . ליעד , הזאת קוראים בשם של הנערה — "כנרת . " לפעמים T : בלילה - T 1 כאשר v : הרוח - T נושבת v v מעל •• - הכנרת . * ? - • • , ' אפשר T 1 v לשמוע מנגינה עצובה של כינור . אנשים אומרים שהנערה כנךת מנגנת את המנגינה הזאת לאהובה המת . ןע ) 0 « ל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים