סבא של ענת מספר על דגניה : אתם יוךעיס ^ יךגניה הוא הקיבוץ הראשון בארץ ? אני נולךתי כאן בךגניה . אבא שלי בא לכאן לפני 80 שנה עם קבוצה הם ^ של אנשים צעירים מרוסיה . ךצו לחיות באךץ י ^ ךאל ןלעבוד בה . הם חיו כאן כמו משפחה . גרו ב ? חד , עבדו ביחד בשדה ואכלו ביחד בחדר אוכל משותף . העבודה היתה קשה . לא היה מספיק אוכל , והחיים שלהם היו קשים . אבל בערב , אחרי שהם גמרו לעבוד , הם שרו וךקדו הוךה . האנשים הצעירים אכ > רו ' "פה יהיה קיבוץ גדול ויג ? ה " . השלימו את המשפטים לפי "סבא של ענת מספר על דגניה" הצעירים מרוסיה באו לדגניה , כי לפני הרבה שנים החיים בדגניה היו קשים , כי הצעירים בדגניה רקדו ושרו , כי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים