הורהגליל BWW ליגניד ., כדאי שהמורה יאמר שרגניה היא קיבוץ ויספר מהו קיבוץ . בשיחה וו אפשר להקנות חלק מהמלים החדשות שבשולי עמוד . 40 התלמידים ישאלו שאלות על הקיבוץ ועל דגניה . המורה יכתוב את שאלותיהם , ובהמשך היחידה יבדקו אס יש תשובות לשאלות אלה . קראו שירי ירקדו בכיתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים