על חוף הכנרת bs חוף הכ ~ 0 ח : כדאי להקנות את המלים החדשות לפני קריאת השיחות . התלמידים קוראים את השיחות בזוגות . בעמוד 2 נ מוצע משחק להמחשת השיחות . המורה יכול לשאול שאלות תוכן לבדיקת ההבנה או לבקש מהתלמידים שימציאו שאלות כאלה . כגון : איפה רם ישן פעם עם הוריו ? למה גידי אומר לאורי לא לשחות רחוק ? למה דני מציע ליובל לנעול נעלי התעמלות ? איפה נירה הייתה רוצה לגור ? מה התייר שואל את דפנה ? קראו בזוגות משחק : "על ח 1 ף תכנית" שני ילדים בוחרים שיחה אחת מת 1 ך הציור "על חוף הכנךת" ( עמוךים . ( 31-30 הם מציגים ^< ת השיחה בלי מלים . הילדים בכיתה צריכים לגלות איזו שיחה הם הציגו ולקרא . 1-PSJ nmvyn y ^ הייתי רוצה ... כתבו במחברת מה הייתם רוצים לעשות בכנךת . אפשר להשתמש במלים ^ בדגים . דוג : מה : הייתי רוצה לש י חות בכנךת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים