יםכנרת במפה כתוב "ים כנרת , " אבל הכנרת היא לא ים ? היא לא גדולה ? מו ים . הכנךת היא ? מה , תש בה מים מתוקים . בישראל לא יורד הךבה ג ( ץס , אין הרבה נחלים ונהרות , ובהרבה מקומות באךץ אין מספיק מים . לכן צריך להביא למקומות האלה מים מן הכנךת . בערים כמו אשקלון , באר שבע ובהךבה מושבים וקיבוצים משתמשים במים של הכנךת ; שותים אותם ומשקים בסם ^< ת השדות . אקל מגיעים המים של הכנךת למקומות האלה ? שואבים את המים מהכגךת , הם זוךמים בצינורות גדולים ומגיעים גם למקומות ךחוקים . יס ? . ma כדאי להקנות חל ק מהמלים שבשוליים לפני קריאת הטקסט . שימו לב : ימה היא ים קטן מוקף יבשה . למעשה גם ים המלח הוא ימה . למרות זאת נהוג לומר "ים כנרת" ו"יס המלח . " התלמידים קוראים את "ים כנרת , " ופעילויות הבנת הנקרא נמצאות בעמוד pvi rrbmi . 29 ; וס 5 י .- / 1 איוו בעיה יש בישראלי איך יודעים מהקטע שבאשקלון ובבאר שבע אין מספיק גשם ? כדאי להביא לכיתה תמונה של המוביל הארצי , כדי להבהיר איך מובלים המים בצינורות למקומות רבים בארץ . קראו מפה ימה נחל נהר עיר מושב קיבוץ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים