המטייליםהצעירים דפנה : אפשר לדוג דגים בככרת ? דני . מותר לישון על החו ף ? נירה י כןסוכן לש י חות רחוק בכנךת ? רם : כדאי לשוט בסיךה בלילה ? ענת י - צריך להביא משחה נגד יתושים ? כתבו במחבךת מה כל י > ד שואל . הסתכלו ; - : - בדוגמה : T : - דפנה שואלת אם דני שואל אם נירה רם ענת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים