היומןשל אורי השיחה בדרך לים המלח אמר י ^ ד לפי כתבו מה כל "היומן י ^ ל אורי . " אורי .- יעל : יובל : דני : ענת : , 7 יל ;» ק ^ 1 אלי . ' כדאי להקנות את המלים החדשות שבשוליים לפני קריאת היומן של אורי . חשירור , נדרך ? . nbnn pb התלמידים קוראים את היומן וכותבים את השיחה שבתרג ל . התלמידים קוראים את השיחה וממחיזים את הסיטואציה . התלמידים מציגים סיטואציה דומה כטיול אחר . כל אחד אומר מה הוא שכח , ותלמידים אחרים "מנדבים" לו מרכושם . קראי לגלות חמוץ טעים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים