האוצר במערות קומראן רועה בךוי הלך עם העיזים # לו על יד ים המלח , עז אחת נעלמה , ןהרועה הלך לחפש אותה . פתאום הוא הגיע למערה . הוא הסתכל לתוך המערה , אבל לא ראה עזום r דבר . r הרועה v T זרק I r אבן I v v לתוך I : המערה : TT 1 - ו # מע - קול I # ל כד קזנשבר . TT : ? v הוא קרא TI לחברו , " : - ו # ני הרועים T נכנסו ! 1 למערה TT : - וראו nrnri T j כךים . הרועים פתחו את הכלים , כי ח # בו ש י י # בתוכם אוצר של כסף וזהב , אך בתוך הכךים היו רק מגילות . הם לקחו את המגילות ומכרו אותן לסוחר עתיקות מבית ללום במעט כסף . פרופסור v : סוקניק I v I מהאוניברסיטה •• T 1 V T בירושלים - T נסע - r לבית : ?• לחם : ?? v וקנה TIT את v המגילות X - מהסוחר •• - •• . הוא פתח - T מגילה ' 1 אחת - - וראה T T * מלים בעבךית עתיקה . הוא התרגש מאוד , כי הוא הבין שהמגילות 1 - ' . ' הן V מלפני # 2 , 000 ינה . ? פרופסור V 1 סוקניק I v I כתב - T ביומן שלו . "במערות קומראן מצאו אוצר " !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים