נוסעים לקוראן הטיול ( ץלי ספרו לח 5 ך 5 ם על טיול שהייתם בו . אפשר להשתמש במלים האלה ן D'W ) j לקומראן : אפשר להקנות את המלים מערה , עתיק ומגילה בעזרת התמונות שבעמודים א ו . 19- התלמידים קוראים את מחשבות הילדים באוטובוס ואומרים מה הם יודעים על מערות קומראן מדברי הילדים . bvvn שלי : התלמידים מספרים על טיולים שהיו בהם . קלאי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים