מתרחצים • — • בים המלח מתוח 1 י 0 כים המלח . רשימת המליס החדשות : שימו לב במיוחד למלים שאי אפשר להקנותן כצורת הציורים . התלמידים קוראים את השיחות וממחיזים אותן . אפשר לשאול את התלמידים : למה הכובע של דפנה לבן ? למה גידי אומו לרם לא לקפוץ למים ? למה התייר מלוכלך בבוץ ? למה דני רוצה לתה לענת עיתון ? למה אורי לא יכול להישאר במים ? אורי לא אהב להתרחץ בים המלח . מי מהילדים אהב להתרחץ בים המלח ? קראו בזוגות מה תגידו לחברים לנוסעים לי ם הנ 1 לח ! כךנבו כדאי לכם או לא כדאי לכם > פי '' מתרחצים בים המלח" ( עמוךים . ( 11-10 למרוח בוץ על כל הגוף . לצוף על המים . לקפוץ במים . לשתות את המים של ים המלח . להתקלח במים מתוקים , אחרי שהתרחצתם בים . להתיז מים על חבר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים