ים המ 1 לח ים המלח מפוךסם מאוד , כי הוא המקום סלי נמוך בעולם . הוא גם - הים T - הכי - | מלוח - T בעולם . JT T אנשים T מכל T העולם TT T באים להוזךחץ בים ה ) 0 לח , כי יש ביס הזה מלחים מיוחדים שמךפאים מסלות . דגים וצמחים לא יכולים לחיות בים המלח . ולכן הוא נקךא גם ים המות . סמנו ב # ת המשפטים הנכתים > פי "ים המלח" ים המלח נמוך יותר מהים התיכון . הרבה אנשים באים לדוג בים המלח . לים המלח יש עוד שם — ים המוות . המים של ים המלח הם מים רגילים . הרבה אנשים באים להתרפא בים המלח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים