מפהמצוירת ann הצעירים.- התלמידים קוראים את המחשבות של המטיילים הצעירים באוטובוס ומשערים את התשובות . למשל : אני חושבת שא 8 שר להתרחץ בים המלח . ותו אני חושב שזה לא נכון שאין דגים בים המלח . קעול ככיהה : התלמידים אומרים מה הם יודעים על ים המלח ומה הם היו רוצים לדעת על ים המלח . 71 S 0 מצויירת : מסתכלים על המפה ורואים את שמות המקומות ליד ים המלח . קןאו ספרו בכיתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים