המטייליםהצעירים ענת חושבת ' אפשר להתרחץ ? ים המלח ? יובל חושב : זה נכון שאין דגים בים המלח ? דפנה חושבת : שמעתי שאפשר לצוף בים המלח ולקרוא עיתון ! ךני חושב : כ > ענ ? ן כמה £ לח יש בים המלח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים