על יד האוטובוס גידי : שלום חבלה , אונם זוכרים אותי ? $ ני המךריך ע \ לכם . עכשו אני $ < קךא < י ! ת השמות של הילדים בחוג "המטילים הצעירים . " גידי : נירה כאן ? ניךה : כןגידי : : על ? : ע ל : כןגידי : אורי ? אורי אני פה . גידי : יובל ? יובל : כןגידי : איפה דפנה ? - דפנה T : הנה v / y ןהנה גם ענת . גידי : לם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים