הודעהלמטילים הצעירים , הסתכלו בתרמיל של אורי . השלימו את המשפטים לפי ה"הוךעה למטילים הצעירים" ל , לז 1 ' ד , למטיילים ד ' ^ גיייס ; אפשר להביא תמונות של ים המלח . ספר או סרט , שיוסיפו על המידע הניתן ביחידה . התלמידים יסתכלו בתמונות או בספרים תוך כרי לימוד היתירה . כראי להקנות את המלים הכתובות בשוליים לפני קריאת ההודעה למטיילים הצעירים . התלמידים משלימים את המשפטים בתרגיל י לפי ההודעה , ואחר כך אומרים משפטים נוספים על עצמם . למשל : כאשר אני יוצא לטיול , אני לוקח ... או : מחר אני יוצא לטיול . בבר שמתי בתרמיל ... עוד לא שמתי ... משחק והצגה : ראה בעמוד . 7 קלאי ים המלח מגלי הליכה בגד ים מצב רוח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים