לאןנטיל ? קראו את שמות המקומות מתחת לתמונות . מצאו את המקומות האלה במפת ישראל . מצאו במפה את הישוב שאתם גרים בו . סמנו באצבע מסלול של טיול מן הישוב שלכם עד לכל מקום שמצאתם במפה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים