הלןדמה למורה ספר זה הוא השלישי בסדרת הספרים "הכול חדש . " מטרת הסדרה לסייע בידי העולים להשתלב במהירות בבית הספר ובחברה בישראל . ספר זה מתבסס על הנלמד בשני הספרים הראשונים של הסדרה , והוא מתאים לילדים בכיתות ד-ו . בספר יש הרחבה ניכרת של אוצר המלים ושל התכנים הקשורים הן למקצועות הלימוד בבית הספר ( מולדת , טבע , היסטוריה , ( הן לתרבות ולהווי של החיים בארץ . הלומד נחשף בספר לסוגים שונים של טקסטים , נוסף על הדיאלוגים בלשון הדיבור : טקסטים שימושיים ( הודעות , ( טקסטים ספרותיים ( אגדה , שיר ) וטקסטים אינפורמטיביים . בטקסטים אלה הלומד נחשף גם למגוון של משלבים , ההולמים נסיבות שונות . הספר סובב סביב קבוצת ילדים , המשתתפים בחוג "המטיילים הצעירים . " במסגרת החוג הילדים יוצאים לטיולים ברחבי הארץ ומכירים מקומות שונים . אורי , אחד מילדי הקבוצה , משמש חוליה מקשרת בין הטקסטים שבספר ובין הלומד , הוא מעיר הערות ומשתף את הלומד במחשבותיו . מבנה הספר בספר חמש יחידות מודולריות . כל יחידה מתרכזת במקום מסוים בארץ ועומדת בפני עצמה . אין דירוג בין היחידות , והמורה יכול ללמד את היחידות בכל סדר שיבחר . ( לדוגמה :...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים