תוכן העניינים הקדמה למורה לאן נטייל ? המטיילים הצעירים טיול לים המלח הודעה למטיילים הצעירים 6 על יד האוטובוס ( שיחה ) 7 המטיילים הצעירים ( שיחה באוטובוס ) 8 מפה מצוירת 8 ים המלח ( קטע מידע ) 9 מתרחצים בים המלח ( שיחות באתר הטיול ) 10 נושא לשוני : כדאי / לא כדאי ( בצירוף שם פועל ) 12 נושא לשוני . כל כך 12 נושא לשוני : כבר / עוד לא 13 השבויים בים המלח ( אגדה ) 14 נושא לשוני : התרחץ ( בניין התפעל , גזרת השלמים , עבר , הווה ועתיד ) 16 נוסעים לקומראן ( שיחה באוטובוס ) 17 האוצר במערות קומראן ( קטע מידע סיפורי ) 18 הודעה לילדים 20 נושא לשוני : תשירו / אל תקומו ( צורות עתיד מורלי וציווי שלילי ומעבר לדיבור עקיף ) 20 הנהג שלנו , אחינו הנהג ( שירים ) 21 נושא לשוני : בשביל ( בנטייה ) 22  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים