כולנו מנהלים את המים הסברה ופרסום - קידום המודעות הציבורית לבעיות המים כבר הזכרנו לא פעם, ונזכיר שוב ושוב, כי לתיסכון במים חשיבות עצומה באזור כמו שלנו. כל טיפה שלא בוזבזה הופכת להיות שוב מקור מים! רשויות המים עושות כל מאמץ להסביר לכל אחד מאתנו מה רבה המצוקה ועד כמה נחוץ לחסוך. תכניות טלוויזיה, מסעות פרסום, חוברות, כרזות, סיסמאות - כל אמצעי כשר להגברת המודעות למצוקת המים ולעידוד החיסכון.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE