מחפשים, חופרים, נועלים ועוומרים ניהול ושימור מקורות המים סבך גדול של צינורות, בריכות ומאגרים מחבר את הברז שלנו אל מקורות המים. בעולם המודרני ניהול מקורות המים דורש ידע רב הכולל תכנון, שימוש באמצעים טכנולוגיים ומעורבות בתחומי אחריות רחבים. אי לכך, מקורות המים נמצאים בתחום אחריותה של רשות השלטון. באזור כמו שלנו, הסובל ממחסור קבוע במים, יש תשיבות קיומית לדרך שבה מנוהלת הפקתו וחלוקתו של משאב טבע זה. ניהול המים מתבטא בהפקת המים ממקורות קיימים וממקורות חלופיים, הקצאתם לשימושים השונים ופיקוח על השימוש בהם ועל שימור איכותם. ישנן שתי גישות לניהול מערכות מים או מערכות ביוב. גישה אחת תומכת בהקמת מפעלים אזוריים רתבי היקף, הכוללים כמה ערים; וגישה אחרת תומכת בהקמת מפעלים מקומיים באתריותה של כל עירייה בנפרד. לכל גישה יש יתרונות וחסרונות. למשל: עלות המפעלים )מה יותר זול - מתקן אחד גדול או כמה קטנים,(? יעילות התפעול )על מה יותר קל לשלוט,(? יכולת התכנון לטוות ארוך, מידת המוטיבציה לחסוך במים ולטהר שפכים )איזו מסגרת של אנשים מעודדת יותר מעורבות - מסגרת גדולה או קטנה.(? ערכו דיון והביעו את דעתכם. מים שנחלי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE