איך לנהל אוצר המים הם משאב חיוני הנמצא במחסור באזור שלנו. המחסור בולט במיוחד לאתר כמה שנות בצורת רצופות. ניהול נכון של ה״אוצר״ הזה יאפשר לנו לשמור עליו כדי שיספיק גם לנו וגם לדורות הבאים אחרינו. את ניהול המים מרכזות רשויות השלטון, ורק הן רשאיות להחליט כמה מים יש להפיק מאיזה מקור ולאילו צרכים ישמשו המים. ניהול המים נעשה בארבעה תתומים עיקריים: א. התהום הטכני - רשויות המים אחראיות להקמת מפעלי מים שונים, להתקנת מתקני שאיבה, לפיתוח אביזרים חוסכי מים ועוד. כל אלה נועדו לניצול יעיל וחסכוני של מקורות המים. ב. התהום הכלכלי - רשויות השלטון קובעות את מחיר המים לצרכני המים. מחיר המים משתנה במשך השנים, וצרכנים שונים )תקלאים, תעשיינים וכר( משלמים מחיר שונה בעבור כל מ׳׳ק שהם צורכים.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE