זיהום חקלאי החקלאות המודרנית היא אינטנסיבית, ומאמצים, אמצעים ומשאבים רבים מושקעים כדי לגדל את הגידולים ביעילות על פני שטחים מצומצמים. כיום רואים יותר ויותר שדות צפופים של חיטה, חממות עם אלפי צמחים, מטעים, לולים, דירים ורפתות שמאוכלסים במאות ולעתים באלפים של בעלי חיים. כדי להגדיל את כמות היבולים משתמשים החקלאים בשיטות המייעלות את הייצור החקלאי. חלק משיטות אלה גורמות לבעיות סביבתיות ולפגיעה באיכותם של המים, מי תהום ומים עיליים, הנמצאים באזור הגידול. דשנים הגברת הניצול של הקרקעות לצורכי חקלאות מתייבת שימוש נרחב בדשנים - חומרים שמעשירים את הקרקע ביסודות כימיים החיוניים להתפתחותם של הצמחים. אחד היסודות החשובים ביותר לצמחים הוא החנקן. דישון הקרקעות בחנקן נעשה באמצעות פיזור דשן כימי או זבל אורגני, המכילים גם חנקן בתוך תרכובותיו השונות. לא כל החנקן המפחר כדשן מנוצל על ידי הצמחים. העודפים של תרכובות החנקן נשטפים בגשם, מחלחלים למי התהום או זורמים במי הנגר העילי אל הנחלים. חומרי הדברה השימוש בחומרי הדברה הוא אחד המאפיינים הבולטים של החקלאות המודרנית, והוא חיוני לצורך הגדלת היבולים לאוכלוסייה הגדל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE