השימוש במים בתיירות להשתכשך במים אורחים שבאים מארצות שופעות מים אולי לא יבינו את פשר ההצטופפות שלנו, תושבי האזור הזה, סביב כל מעיין קטן, מפל זורם, אגם, בריכה, ובקיצור סביב כל אתר של מים בטבע. המים הם אוצר יקר מאוד באזורנו. עד כדי כך יקר וחשוב שכמעט בכל מקום שבו גילינו מים מיהרנו ״ללכוד״ אותם מתחת למבני בטון, בתוך צינורות ומשאבות, ואנחנו סוחטים מהם כל טיפה כדי לספק את צרכינו הקיומיים: בבית, בתעשייה ובחקלאות. אך דווקא באזור יבש כמו שלנו אנחנו מבקשים... ״טיפ טיפה מהכחול הצונן הזה״, כדי להרגיע את עינינו, ״מעט לחלותית״ כדי לרענן את ריאותינו... האם בקשה כזו אינה צורך קיומי, לשובב מעט את רוחנו?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE