שימושי מים בתעשייה מוזנרים "שותים״ מים הספר שאתם קוראים בו, השולחן שהוא מונח עליו, הקיר והרצפה, החלון, הרחוב שנשקף ממנו... כל המוצרים הטכנולוגיים הממלאים את סביבת חיינו - כל אלה מיוצרים במפעלי תעשייה שונים. כל מפעל שכזה הוא כמו בעל חיים ענקי, ש״שותה״ מים )לפעמים הרבה מאוד מים( ומזרים אותם ב׳׳עורקיו״: מים לחימום, מים לקירור, מים להובלה, מים לניקוי, מים לשתייה... התעשייה, על כל צורותיה, היא צרכן המים השלישי בגודלו)אחרי החקלאות והצריכה הביתית.( תהליכי התיעוש המאפיינים את התפתחותה של החברה המודרנית צורכים מים. חלק מהמים מנוצלים למוצרים עצמם )בתעשיית המזון, למשל( וחלק מהמים נחוצים לתהליכי הייצור. מצוקת המים הגיעה, כמובן, גם למגזר התעשייתי, ומפעלי תעשייה בעידן המודרני ממקדים מאמצים לחסוך כמה שיותר מים שאינם מנוצלים למוצרים עצמם.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE