ללא חסדי עומים: מקורות חלופיים למים אפשר לנשום לרווחה: טיהור מי שפכים באופן טבעי ומובן אנחנו עושים מאמץ גדול להיפטר מהשפכים ולהרחיקם מאתנו)ומאפינו( עד כמה שאפשר. הרעיון להשתמש שוב במים שכבר השתמשנו בהם מעורר אצל רובנו רתיעה )״.טבעית באותה מידה.( אך לנוכח מצוקת המים אין לנו ברירה אלא לעצור ולחשוב כיצד נוכל לנצל כל מקור מים אפשרי. מי השפכים מכילים מטען מסוים של חומרים מזהמים. באמצעים טכנולוגיים שונים אפשר לסלק חלק גדול מאותם חומרים מזהמים, וכך לטהר את המים. את המים המטוהרים אפשר לנצל שוב לשימושים שונים על פי איכותם, כלומר על פי רמת הטיהור שהם עברו. טיהור השפכים חשוב לא רק לניצולם כמי השקיה אלא גם כדי לשמור על ערכי הסביבה והנוף וכדי למנוע פגיעה תברואתית באדם. חשיבותם של השפכים המטוהרים כמקור מים חלופי הולכת וגדלה. מקור זה אינו תלוי בחסדי שמים אלא רק ביכולתנו הטכנולוגית, וכאן - השמים הם הגבול... תהליך הטיהור במפעל לטיהור מי שפכים מערכת מגובים באזור הקדם-טיפול קטעים במערכת הריאקטורים מערכת איסוף גרוסת באזור הקדם-טיפול שלב :2 מכלי אוורור )ריאקטורים( ביולוגיים מכלים המצוידים במאווררים גדולים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE