אוצר ספוג בסלע: מי תהום מתחת לרגלינו, בתוך הסלע המוצק, נמצא רוב אוצר המים ההכרחי לקיומנו. על פני כדור הארץ נפוצים סלעים שונים כמו, למשל, אבן חול, גיר, גרניט, בזלת וכדומה. כמה מהסלעים שאנחנו דורכים עליהם אינם כל כך מוצקים ואטומים כפי שהם נראים. אם נתבונן בהם היטב בעזרת מיקרוסקופ, נוכל להבחין בנקבים ובסדקים, ואלה מהווים חלק משמעותי מנפחם של הסלעים. בנקבים ובסדקים האלה נאגרים המים. קיימים סלעים נקבוביים אשר אינם מכילים מים. בסלעים כאלה הנקבוביות מבודדות זו מזו ומכיוון שאין מעבר ביניהן, המים אינם יכולים להיכנס ולהיאגר בתוכן. יכולתם של המים לחדור ולנוע בתוך הסלע קובעת את מידת החדירות של הסלע. ראו את ההבדלים בכמויות המים הניקוות בכל אחד מסוגי הסלעים באיור. גרניט אבן חול אבן גיר קונגלומרט נקבוביות היא יכולתו של הסלע להכיל בתוכו נוזלים. מידת הנקבוביות היא היחס בין נפח החללים שבתוך הסלע לנפחו הכללי. מידה זו מצוינת באחוזים. מה נקבובי יותר, או מי מכיל יותר מים? בעזרת הניסוי הזה תוכלו לקבוע את הקשר בין האחידות בגודל הגרגרים לבין מידת הנקבוביות. ציוד: ארבע משורות, חרוזים בכמה גדלים, טפי, מים. מהלך ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE