מתוך:מים > מים

פרק א: מקור כל המקורות ״אותך שתינו ואמרנו מי גשמים שתינו אותך אכלנו ואמרנו מהעצים אכלנו״ )מתוך השיר ״על הים״ של המשורר הלבנוני אילייה אבו מדהה( מקור המים המתוקים שלנו הים טיפת מים תלויה בקצה הברז שלנו. אילו רצינו לשחזר את דרכה, היכן היינו צריכים לעבור כדי להגיע למקורותיה? הים הוא ראשיתו ואחריתו של מחזור המים, מחזור שהמים נעים בו בלי הפסקה, בכל מצבי הצבירה )מוצק, נוזל, גז( בים, באוויר וביבשה. מחזור המים מונע בכוח קרינתה של השמש: השמש מחממת את פני הים, גורמת למים להתאדות ומשחררת לאטמוספירה אדים שיש בהם מעט מאוד מלח ) כאשר האדים מתקררים הם מתעבים לעננים C ויורדים לארץ כמשקעים )גשם, שלג וברד( .C כוח הכבידה )כוח המשיכה( הוא הגורם לירידת המשקעים, והוא גם הכוח שגורם למים לזרום במורדות ההרים, לחלחל לתוך הסלעים והקרקע 0 ולהגיע חזרה לים, שם קרינת השמש גורמת להם להתאדות, וחוזר חלילה.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

WATERCARE